CSS TAU

Evid. č. Dodávateľ Predmet Účinnosť Suma EUR
485-135/2019 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo - služby BOZP 23.01.2019 836,52
486-135/2019 Mgr. Jiří Androvič
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
24.01.2019 0,00
724-133/2019 ASANA - Jantek Miroslav
Zmluva o dielo na rok 2019 01.02.2019 332,00
915-291/2019 KONE s.r.o.
Servisná zmluva o dielo č. 62002662 15.02.2019 802,28
940-584/2019 Fórum života, občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu 18.02.2019  
950-586/2019 Rstav s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01/2019 21.02.2019 5 881,68
1279-549/2019 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.
Rámcová dohoda č. 01/2019 20.03.2019 5 958,02
1368-604/2019 Rstav s.r.o.
Zmluva o dielo č. 02/2019 29.03.2019 1 990,80
1380-128/2019 Mgr. Jiří Androvič
Zmluva o dielo - služby OPP a CO
01.04.2019 836,52
1381-286/2019 IReSoft, s.r.o.
Licenčná zmluva 01.04.2019 3 482,77
1382-286/2019 IReSoft, s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov 01.04.2019  
1407-606/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dohoda č.19/25/060/101 01.04.2019 13303,52
1408-606/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Dohoda č.19/25/060/103
01.04.2019
3 325,88
1409-606/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dohoda č.19/25/060/99 01.04.2019 3 325,88
1410-606/2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dohoda č.19/25/060/98 01.04.2019 13303,52
1513-549/2019 Fatra TIP, s.r.o. Rámcová dohoda č. 02/2019 11.04.2019 4 333,50
1679-549/2019 INMEDIA, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. 03/2019 17.04.2019 1 089,00
1767-549/2019 CHRIEN, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. 04/2019 01.05.2019 3 567,18
1812-549/2019 INMEDIA, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. 05/2019 03.05.2019 16 988,84
1813-066/2019 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 03.05.2019 417,60
2015-549/2019 INMEDIA, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. 06/2019 18.05.2019 3 565,27