CSS TAU

Evid. č. Dodávateľ Predmet Účinnosť Suma EUR
485-135/2019 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo - služby BOZP 23.01.2019 836,52
486-135/2019 Mgr. Jiří Androvič
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
24.01.2019 0,00
724-133/2019 ASANA - Jantek Miroslav
Zmluva o dielo na rok 2019 01.02.2019 332,00
915-291/2019 KONE s.r.o.
Servisná zmluva o dielo č. 62002662 15.02.2019 802,28
940-584/2019 Fórum života, občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu 18.02.2019  
950-586/2019 Rstav s.r.o. + príloha
Zmluva o dielo č. 01/2019 21.02.2019 5 881,68
1279-549/2019 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.
Rámcová dohoda č. 01/2019 20.03.2019 5 958,02