CSS TAU

Chceš sa stať našim dobrovoľníkom? Neváhaj a pridaj sa Usmiaty
 
                                        
 
CSS TAU hľadá dobrovoľníkov s pozitívnym prístupom k zdravotne znevýhodneným ženám vo veku dospelosti i staroby. Dobrovoľníci v CSS TAU sa budú môcť podľa vlastného záujmu zapojiť do procesu starostlivosti o naše klientky (mobilné, imobilné, ZŤP, s mentálnym a kombinovaným postihnutím), nadväzovať a prehlbovať vzťahy s našimi ženami prostredníctvom prechádzok, rozhovorov, spolupracovať s pracovnými terapeutmi počas tvorivých dielní (keramika, fusing, vyrezávané sviečky, práca s drevom, arteterapia, muzikoterapia), zamerať sa na výcvik hry na akordeón, heligónku, klávesy, nácvik folklóru spojený s pohybovými aktivitami, dramatoterapiu - nácvik scénického divadla, biblioterapiu - predčítanie pre ŤZP, s možnosťou nadviazania dlhodobej spolupráce. Dobrovoľníci, ktorí budú nezištnou pomocou prispievať k zlepšovaniu integrácie našich žien do spoločnosti, budú im na blízku a navzájom sa budú obohacovať, majú u nás otvorené dvere. Od každého dobrovoľníka požadujeme Výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní.
 

Dobrovoľníctvo je vo svete bežnou súčasťou života spoločnosti. Byť dobrovoľníkom znamená venovať svoj čas, svoje znalosti, schopnosti a zručnosť tým, ktorí to potrebujú. U nás môžete pomôcť 96 zdravotne ťažko postihnutým ženám.

Ako dobrovoľník sa môžete uplatniť v spolupráci s konkrétnou obyvateľkou alebo skupinou obyvateľov v týchto oblastiach:

-        Sprievod na vychádzku

-        Sprievod  na kultúrne podujatie

-        Sprievod do knižnice

-        Sprievod na krúžky /výtvarný, hudobný odbor ZÚŠ v Rajeckých Tepliciach, Žiline, Trnovom/

-        Pomoc pri arteterapii - práca v skupine – vytváranie výrobkov v rámci arteterapie

-        Pomoc pri vyplnení voľného času - spoločenské hry

-        Pomoc pri zapájaní sa do fyzickej aktivity - športové aktivity

-        Účasť na pripravovaných akciách ako aktívni animátori

-        Nacvičovanie zumby, country tancov, prípadne iných pohybových aktivít

-        Pomoc pri opravách a údržbe nábytku, objektu

-        Maliarske a natieračske práce

-        Záhradnícke práce

-        Lektorské činnosti

Dobrovoľníctvo dáva veľký priestor a medze sa nekladú vo Vašich ponúkaných aktivitách, ktoré budú na prospech obyvateľkám nášho zariadenia a ich zdravotného stavu.

Dobrovoľnou pomocou  získate pocit sebauspokojenia z prospešnej práce pre druhých, slabších, tých ktorí to potrebujú. Je to zároveň impulz ku zmene životných hodnôt v tomto tak konzumnom svete.

Sme zapojení do aktivít dobrovolníctva v SR, kde sa aktívne zúčasňujeme aktivít, napr. Dňa dobrovolníctva. Boli sme morálne ocenení za našu prácu.

Dobrovoľníctvo organizujeme v spolupráci s MRAVENISKO, o.z., kde sa nám podarilo prostredníctvom rôznych grantov získať podporu pre činnosť v CSS TAU.


Ako nám môžete ponúknuť svoju pomoc?
Kontakt: 
p.Bc. Viera Majtaniková
p. Jana Chovanová
tel: 041/5989362
cssturie.majtanikova@vuczilina.sk 

cssturie.pam@vuczilina.sk


Zašlite nám prosím vyplnenú dobrovolnícku zmluvu  a my Vás zaradíme do evidencie.

Firemné dobrovoľnictvo

Jedná se o formu firemného darcovstva. Firma poskytne neziskovej organizácii prácu a čas svojich zamestnancov.  Zamestnanci pomáhajú svojou prácou a nasadením a firma uhradí všetky spojené náklady. Napríklad návšteva kultúrnych a spoločenských akcií, vrátane dopravy a vstupného

 
 

 


 
                  
 
 Našu ponuku nájdeš aj na stránke všetkých dobrovoľníkov www.dobrovolnictvo.sk