CSS TAU

Ochrana ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím

 
Prednáška pre zamestancov proti diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím...