CSS TAU

Zmeny od roku 1989

Zážitkovým kvízom s p. psychologičkou Oľgou naše obyvateľky spomínali na udalosti od roku 1989...