CSS TAU

Európsky deň národných parkov

Formou prezentácie sme si povedali  o tom, aké lesy poznáme a aké parky sú na Slovensku...