CSS TAU

Odpočívaj v pokoji...

 
 
Dňa 27.9.2020 nás opustila po ťažkej chorobe naša kolegyňa
Danka Turská vo veku 45 rokov.
 
Bol to človek s veľkým srdcom, ktorý sa obetoval svojou prácou pre klientov CSS TAU Turie, kde pracoval od roku 1996, t.j. celých 24 rokov svojho života.
Budeš nám veľmi chýbať Danka.
 
ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
 
Zároveň úprimnú sústrasť rodine, pozostalým, priateľom a známym.
 
 
                                Kto ste ju mali radi venujte jej tichú spomienku.