CSS TAU

Evid. č. Dodávateľ Predmet Účinnosť Suma EUR
138-579/2021 ŽSK Zmluva č. 846/2020/OSV 30.12.2020  68,40
1006-517/2021 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo (BOZP) 23.01.2021 836,52
1007-517/2021 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o spracúvaní osobných údajov 16.02.2021 0,00
1008-318/2021 KONE s.r.o. Servisná zmluva o dielo č. 62002662 15.02.2021 802,28
1094-515/2021 ASANA - Jantek Miroslav Zmluva o dielo na rok 2021 26.02.2021 332,00
1125-595/2021 MITTELHAM, s.r.o. Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 04.03.2021 podľa zmluvy
1342-565/2021 ÚPSVaR SR Dohoda č. 21/25/060/33 18.03.2021 14 817,76
1343-565/2021 ÚPSVaR SR Dohoda č. 21/25/060/36 18.03.2021 3 704,44
1344-565/2021 ÚPSVaR SR Dohoda č. 21/25/060/38 18.03.2021 3 704,44
1345-565/2021 ÚPSVaR SR Dohoda č. 21/25/060/37 18.03.2021 14 817,76
1375-313/2021 IRESOFT s.r.o. Licenčná zmluva 01.04.2021 2 698,11
1376-313/2021 IRESOFT s.r.o. Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov 01.04.2021 0,00
1489-510/2021 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo (CO, OPP) 01.04.2021 836,52