CSS TAU

 
Evid. č. Dodávateľ Predmet Účinnosť Suma EUR
348-532/2022 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo (BOZP)  23.01.2022 836,52
349-532/2022 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o spracúvaní osobných údajov  23.01.2022 0,00
755-127/2022 4NAT s.r.o. zánik k 01.01.2022 - nástupnícka spoločnosť Enviro ways s.r.o. Oznámenie obchodným partnerom 01.01.2022 podľa zmluvy
787-330/2022 KONE s.r.o. Servisná zmluva o dielo 15.02.2022 802,24
834-127/2022 Enviro ways s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 01.03.2022 podľa zmluvy
890-530/2022 ASANA - Miroslav Jantek Zmluva o dielo na rok 2022 01.03.2022 398,40
924-036/2022 MITTELHAM, s.r.o. Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 02.03.2022 podľa zmluvy
1165-525/2022 Mgr. Jiří Androvič Zmluva o dielo (CO, OPP) 01.04.2022 836,52
1199-326/2022 IRESOFT s.r.o. Licenčná zmluva 05.04.2022 3 273,24
1200-326/2022 IRESOFT s.r.o. Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov 05.04.2022 0,00
1218-041/2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 01/2021 07.04.2022 0,00
1221-583/2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Dohoda č. 22/25/060/103 07.04.2022 3 954,56
1223-583/2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Dohoda č. 22/25/060/104 07.04.2022 3 954,56
1225-583/2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Dohoda č. 22/25/060/105 07.04.2022 15 818,24
1227-583/2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Dohoda č. 22/25/060/106 07.04.2022 15 818,24
1267-041/2022 Katarína Králiková Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 02/2021 12.04.2022 0,00
1268-041/2022 Čička s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 11/2021 13.04.2022 0,00
1269-041/2022 Čička s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 12/2021 13.04.2022 0,00
1362-173/2022 CUBS plus, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb 23.04.2022 417,60
1385-606/2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda č. 01/2022 27.04.2022 9 090,22
1520-606/2022 Čička s.r.o. Rámcová dohoda č. 02/2022 04.05.2022 7 960,08
1521-606/2022 Čička s.r.o. Rámcová dohoda č. 03/2022 04.05.2022 15684,50
1630-127/2022 Enviro ways s.r.o. Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 18.05.2022 0,00
1641-617/2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312041BUB901 20.05.2022 85 282,93
1798-041/2022 INMEDIA, spol. s r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 04/2021 02.06.2022 0,00
1856-636/2022 Nestlé Česko s.r.o. Smlouva o výpůjčce a o odběru doplňkového materiálu 07.06.2022 24563 Kč
2085-606/2022 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 04/2022 17.06.2022 1 344,00
2143-606/2022 Vladimír Reguly Ibis Service Kúpna zmluva č. 01/2022 23.06.2022 3 102,00
2144-606/2022 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Kúpna zmluva č. 02/2022 23.06.2022 2 664,00