CSS TAU

Ďakujeme za podporu nášho projektu Fitpark pre seniorov

 

CSS TAU Turie sa zapojilo so svojím projektom do 3. ročníka programu nadácie SPP - Zlepšime spoločne Slovensko. Náš projekt bol zaradený do verejného online hlasovania, ktoré prebiehalo od 19. mája do 16. júna 2014 na webovej stránke www.sppolocne.sk, kde ho  podporila široká verejnosť.
Vďaka Vašim hlasom sme získali finančnú podporu na výstavbu FIT parku pre seniorov.
Ďakujeme za Vašu pomoc :)