CSS TAU

Adresa:

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TAU
Turie 296
01312  Turie 
 
Štatutár: Ing. Elena Bohdalová
 
     Mail:  cssturie@vuczilina.sk
 
IČO: 00647683
Právna forma : Príspevková organizácia
Zriaďovateľ   : Žilinský samosprávny kraj

Číslo účtu: 7000488757/8180, Štátna pokladnica
 
Tel:       +421 41 598 9362                          GSM: +421 905 571 488
             +421 41 598 9322
 
 
Poradenské centrum Turie
 
Tel.  +421 41 500 1526
 
Mail: cssturie.poradca@vuczilina.sk