Autor: Viera Majtaniková, 08.05.2019
Aktivita - p. Sečkár (06.05.2019)