Ochrana ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím

Autor: Veronika Turská, 31.07.2019
 
Prednáška pre zamestancov proti diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím...