Autor: Viera Majtaniková, 17.07.2020
Výtvarný kurz pod vedením Barborky... (júl 2020)
naša talentovaná Barborka odovzdáva svoje skúsenosti s kreslením ďalším našim klientkam - popri relaxe, ktorý im prináša arteterapia v prírode sa pripravujú aj na Výtvarný salón ZPMP.