Autor: Viera Majtaniková, 28.11.2022
Rozsvecovanie stromčekov vo Višňovom (26.11.2022)