Autor: Miroslav Bros, 21.02.2013
Adresa:
 
MRAVENISKO, o.z.
Osloboditeľov 371/15
013 13 Rajecké Teplice
 
IČO: 51243253
 
Právna forma: Občianske združenie
 
 
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0051 2091 0001
 
Tel:        +421 41 598 9362                  GSM: +421 905 571 488
              +421 41 598 9322   
                
Mail:     cssturie@vuczilina.sk