CSS TAU

Júl 2019

Ochrana ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím

 
Prednáška pre zamestancov proti diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím...
 

Kurz anglického jazyka

Trénovanie pamäti našich obyvateliek výučbou cudzieho jazyka podporuje ich sebavedomie...
..

CSS TAU - Muzikoterapia

Naše obyvateľky sú hudobne nadané a zaujíma ich výučba hudby s Dominikou...
 
 

Relaxácia v Snoezelen

Relaxácia v Snoezelen pomáha našim obyvateľkám odburávať každodenný stres...
 

Zber liečivých bylín

Naše obyvateľky zbierali liečivé bylinky, ktoré po vysušení použijú na uvarenie chutného čaja...
 

Kulinoterapia - Švacák

Počas prázdninovej cesty si naše obyvateľky vypekajú rôzne sladké potešenia...
 

Počítanie s klokanom

Zaujímavou matematickou súťažou nás sprevádzal veselý klokan...
 

Turnaj "Človeče nehnevaj sa"

Jednou z aktivít "prázdninovej cesty" našich obyvateliek bol turnaj "človeče nehnevaj sa"...
 

Cvičíme hrou

Naše staršie obyvateľky si zahrali kolky, aby si zlepšili svoju fyzickú kondíciu...
 

Havajský deň

Naše obyvateľky zažili havajský deň s havajskými ozdobami, jedlom a dokumentom o Havaji...
 
« späť 1 2 ďalej »